Sportak® EW - Käyttö 
Tulosta
EtusivuKäyttö

Vaikutustapa:
Tehoaine prokloratsi on paikallissysteeminen, koska se sitoutuu tiukemmin lehden pintakerrokseen, kuin monet triatsolitryhmän muut tehoaineet. Siitä johtuen se tehoaa myös tyvilaikkuun.

Suositeltu käyttötapa:
Ensimmäisten taudinoireiden ilmettyä. Laikkutautien torjunnassa kerta-annoksena 0,5-1,0 l/ha, tai jaetussa käytössä 0,5-1,0 + 0,5-1,0 l/ha. Suositellaan käyttäväksi seoksissa 0,5-1,0 l/ha.

Huomioitavaa:
Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

Käytön rajoitukset:
Käsitellyn viljan olkia ei saa käyttää rehuksi.

Vesimäärä:
200-400 l/ha

Sateenkesto:
2 h

Varoaika:
35 vrk

Käyttökohteet Käyttöajankohta Käyttömäärät
Syys- ja kevätvehnä Pensomisen lopulta - tähkälletuloon, suositus tähkälletulovaiheessa 0,5-1,0 l/ha kerta-annoksena tai jaettuna 0,5-1,0+0,5-1,0 l/ha
Ohra Pensomisen lopulta - tähkälletuloon, suositys lippulehtivaiheessa 0,5-1,0 l/ha kerta-annoksena tai jaettuna 0,5-1,0+0,5-1,0 l/ha
Tyvilaikku syys- ja kevätviljat Pensomisen lopulta - 1-2-solmuvaiheeseen 1,0 l/ha
Lumihome syysviljoilla Kuiva, lumeton kasvusto ja lämpötila yli 0°c, kasvu loppunut 1,0 l/ha

Hyvä seoskumppani Sportakille on strobiluriinia sisältävä valmiste Comet Pro. Seoksissa Sportakia käytetään yleensä 0,5 l/ha.